Марвена

Марвена Диагностика ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.089-0035-C01

Марвена Диагностика ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.089-0035-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Общата цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 12.08.2021

Дата на приключване на проекта: 12.11.2021

« Обратно