Марвена

Откриване на МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Стара Загора

На 02.04.2014 беше открита МБАЛ “Свети Иван Рилски” Парк, чиято клинична лаборатория е оборудвана с най-новата роботизирана система Versacell X3, позволяваща свързване с няколко различни анализатори, чиято производителност гарантира възможно най-краткото време за получаване на резултати. Предимството на система Versacell X3 е уникалната ѝ способност да разпределя проби автоматично, без нужда от допълнително оборудване.

Един от свързаните в роботизираната система апарати е имунологичният анализатор Имулайт 2000. Проектиран за увеличен работен обем, той позволява съвместяването в една платформа на рутинни анализи със специализирани и алергични тествания.

В диагностиката на алергии Siemens използва иновативна технология и експертен опит от 1988 година. Компанията е лидер в разработването на 3-то поколение тестове за алергени. 3-то поколение означава 3 пъти по-бързи, 3 пъти по-чувствителни и в пъти по-специфични. Тестовете използват хемилуминесценция и дават много точна характеристика на алергените. С ниския си праг на детекция гарантират ранно откриване на алергия, могат да бъдат използвани за първична диагностика и проследяване на терапия. Новото поколение тестове за алергени 3gAllergy предлага обширно меню от индивидуални алергени от следните категории: животни, лекарства, прах, храни, трудови, паразити, насекоми, акари, плесени, дървета, плевели, треви.

В комбинация с имунологичния анализатор Имулайт 2000, ще бъде инсталиран и софтуер за изчисление на пренаталния риск от синдром на Даун (тризомия 21), синдром на Едуардс (тризомия 18), синдром на Патау (тризомия 13) и дефекти на невралната тръба. Когато става въпрос за бременни жени, лекарите изискват точна, статистически валидна оценка на пренаталния риск за фетални хромозомни и нехромозомни аномалии. Инвазивните процедури като амниоцентеза, използвани често за оценка на пренаталния риск, крият опасност от загуба на плода в 1 от 200 случая. Софтуер Приска оценява риска за майката, без необходимост от инвазивни процедури. Над 1900 клиенти в 55 страни използват този софтуер заедно с Имулайт анализите за скрининг на бременни, пациентски демографски данни и ултразвукови изследвания.

Друг анализатор, свързан към роботизираната система, е Dimension® RxL Max® - високотехнологична интегрирана биохимична система, проектирана за максимална производителност, която е стандарт за отлични постижения в клиничната диагностика.

Не на последно място е и хематологичният анализатор ADVIA®2120i, оптимизиращ работния процес, елиминирайки голяма част от мануалната работа, и използващ златния стандарт в тестовата методология за оптимални резултати.

« Обратно