Марвена

Представяне на роботизирани системи за приготвяне на медикаменти за интравенозно вливане с марката Health Robotics

На 19.03.2015 г. в гр. Пловдив се проведе представяне на роботизираните системи за приготвяне на медикаменти за интравенозно вливане с марката Health Robotics, които Марвена Диагностика ЕООД предлага на българския пазар от началото на 2015 година. Основен лектор бе представителят за региона на американската корпорация Aesynt Inc. г-н Хилми Сунай.

По време на презентацията бяха показани системите за автоматизирано и проследимо приготвяне, както на опасни лекарства (цитостатици) i.v. STATION ONCO, така и на неопасни, напр. антибиотици - i.v. STATION. Обърнато бе внимание и на полуавтоматичните системи i.v. SOFT Assist, които дават възможност за ръчно приготвяне на лекарства при 100% проследимост на процеса. Г-н Сунай изтъкна предимствата на автоматизацията на приготвянето на медикаменти, като избягване на множеството лекарствени грешки, рискове за стерилността на лекарствата и осигуряване безопасността на персонала, и др. Не беше забравена и съвместимостта на системите с американските и европейски стандарти, които скоро ще бъдат въведени и в България.

Събитието завърши със скромен коктейл, по време на който гостите имаха възможност да зададат своите въпроси, да обсъдят вижданията и проблемите си, както и да споделят своя опит в изграждането и поддържането на стандартизирани процеси на работа.

« Обратно