Марвена

Втори научен конгрес с международно участие

През месец април във Велинград се проведе Вторият научен конгрес с международно участие, организиран от Марвена Диагностика, в сътрудничество с Българското дружество по клинична лаборатория и Siemens Healthcare.

В конференцията се включиха 130 участника. Научната сесия се ръководеше от председателя на БДКЛ проф. д-р Камен Цачев, дмн. Лекциите бяха разделени в два дни. Освен лектори от България, имаше лекции от чуждестранни специалисти в съответните области. Дискутираните теми бяха разнообразни – от областта на имунологията, хемостазата, плазмените белтъци.

През втория ден се проведоха две работни срещи. Едната от тях беше за молякулярна биология, водена от Barbara Sladek. Тя представи новите разработки на Siemens в областта на изследването на заразни болести – хепатит В и С, а също и HIV. Другата работна среща, водена от Assoc.Prof. Davor Plavec, MD, PhD от Хърватска, бе фокусирана върху алергиите. Той представи различните аспекти на ин витро тестването на алергени.

Екипът на Марвена Диагностика се постара цялата организация да протече по възможно най-добрия начин. Надяваме се да се видим отново на следващото събитие.

« Обратно