Марвена

Atellica® Solution

Atellica® Solution е предназначена за справяне с често срещани предизвикателства в клиничната лаборатория. Тя интегрираанализатори за имуноанализ и клинична химияс новия стандарт в технологията за управление на пробите.

Вижте повече

Автоматизирана система за уринен анализ Atellica® 1500

Комбинирайки анализатора CLINITEK Novus® и новия анализатор Atellica® UAS 800* в едно напълно автоматизирано устройство, автоматизираната система за уринен анализ Atellica 1500* определя новия стандарт за точност и ефективност.

Вижте повече

Система Atellica COAG 360

Системата Atellica® COAG 360е напълно автоматизиран коагулационен анализатор за високо натоварване, който опростява лабораторните операции, обединявайки пет методологии в една платформа

Вижте повече

Система Atellica NEPH 630

Системата Atellica®NEPH 6301е специален нефелометричен анализатор за средно натоварване, който опростява лабораторните операции при специализирано тестване на протеини.

Вижте повече