Марвена

Atellica® Solution

Atellica® Solution е предназначена за справяне с често срещани предизвикателства в клиничната лаборатория. Тя интегрираанализатори за имуноанализ и клинична химияс новия стандарт в технологията за управление на пробите, за да можете да се съсредоточите върху постигането на по-добри резултати.

Изпитайте силата на Atellica Solution!

 • Изпитайте независим контрол върху всяка проба, включително STAT и ценни проби.
 • Насладете се на безпрецедентна гъвкавост, за да обезпечите бъдещето на Вашата лаборатория с над 300 персонализируеми конфигурации, включително линейни, L и U форми.
 • Изпитайте свободата да се фокусирате върху постигането на по-добри резултати.

Функции & предимства

Atellica® Solution: гъвкави, мащабируеми, готови за автоматизация анализатори за имуноанализ и клинична химия с патентована двупосочна магнитна технология за транспортиране на проби; гъвкавостта за създаване на над 300 персонализируеми конфигурации; и широко меню за анализ с доказани технологии за откриване.

Научете как независимият контрол върху всяка проба влияе върху намесата на оператора и времето за изпълнение.

Патентован Atellica Magline® Transport:бързо, двупосочно транспортиране на проби с променлива скорост, което дава независим контрол върху всяка проба, включително STAT, педиатрични и специални контейнери за проби

Мултикамерна визуална система с 360 ° изглед,предназначена за намаляване на грешките при четене на баркод, обработката на изключения и намесата на оператора

Интелигентен софтуер за планиране,който независимо характеризира всяка проба и съответно управлява рутинни, STAT и ценни проби

Автоматизирано планиране и доставяне на контроли и калибраторидо всички свързани анализатори от вградено хладилно отделение

Технически детайли

С до 10 компонента, които могат да бъдат комбинирани в повече от 300 персонализируеми конфигурации, включително линейни, L и U форми, Atellica® Solution лесно се адаптира към променящите се нужди от тестване и изискванията за пространство, и може да работи като самостоятелна система или да се свърже с Aptio® Automation за осигуряване на мултидисциплинарно цялостно лабораторно решение.

Анализатор Atellica® CH 930

Анализаторът Atellica® CH 930 използва доказана технология с микро-обем за фотометрично тестване и високо надеждна интегрирана мултисензорна технология (IMT) за тестване на електролити. Анализаторът Atellica CH 930 използва същите реактиви и консумативи във всяка конфигурация за рационализирано управление на инвентара и последователни пациентски резултати, независимо къде се тестват пробите. До шест анализатора Atellica CH 930 могат да бъдат свързани в Atellica Solution, за да поемат обема на химичното тестване.

 • Анализатор за клинична химия, който изпълнява до 1800 теста в час
 • Фотометрични: 1200 теста в час
 • Интегрирана мултисензорна технология (IMT): 600 теста в час
 • Капацитет в апарата: 70 анализа (67 позиции за реактиви и три IMT)
 • Управление на пробите чрез Atellica® Sample Handler или Atellica® Direct Load

Могат да бъдат свързани до шест анализатора Atellica CH 930, за да поемат обема на химичното тестване.

Анализатор Atellica® IM 1300 (средно натоварване), анализатор Atellica® IM 1600 (високо натоварване)

Анализаторът Atellica® IM 1300 (средно натоварване) и анализаторът Atellica® IM 1600 (високо натоварване) имат същия размер и използват доказана технология с акридинов естер (AE). Проектирани да бъдат изключително надеждни за висока производителност в малък размер, тези имунологични анализатори се отличават с вграден контрол на температурата, автоматичен качествен контрол (QC), когато са свързани с Atellica® Sample Handler, подобрения на работния процес за намаляване на намесата на оператора и обширно и разширяващо се меню, обхващащо различни болестни състояния. Анализаторите Atellica IM използват същите реактиви и консумативи във всяка конфигурация за рационализирано управление на инвентара и последователни пациентски резултати, независимо къде се тестват пробите. До четири анализатора Atellica IM могат да се свържат в Atellica® Solution, за да поемат обема на имунологичното тестване

 • Опции за средно и високо натоварване в същия размер
 • Анализатор Atellica IM 1300: до 220 теста в час
 • Анализатор Atellica IM 1600: до 440 теста в час
 • Доказана технология с акридинов естер (AE)
 • 42 позиции за първичен анализ, 35 позиции за помощни реактиви
 • Управление на пробите чрез Atellica® Sample Handler или Atellica® Direct Load
 • До четири анализатора Atellica IM могат да се свържат към Atellica® Sample Handler, за да поемат обема на имунологичното тестване

Atellica® Sample Handler

Atellica® Sample Handler е компонентът за обработка на проби в Atellica Solution и служи като входен/изходен интерфейс, независимо от броя на свързаните анализатори. Наличен е компонент за обработка на проби с голям капацитет, който определя новия стандарт в управлението на пробите. Побира > 30 различни типове контейнери за проби и още:

Капацитет: до 440 проби

Производителност: до 500 проби в час

 • Мултикамерна визуална система с 360 ° изглед
 • Автоматичен качествен контрол и калибрация
 • 60 контроли и калибратори, съхранявани във вградено, покрито хладилно отделение и споделяни от всички свързани анализатори
 • Автоматизирано планиране и доставка
 • До три Atellica Sample Handlers могат да бъдат интегрирани с до седем анализатори Atellica® IM и CH

Atellica® Direct Load

Atellica® Direct Load е модулът за обработка на проби за един Atellica® Solution анализатор за имуноанализ или клинична химия. Atellica Direct Load осигурява въвеждане/извеждане на проби, калибратори и контролни (QC) проби.

* Компонент за обработка на проби за един Atellica® CH или IM анализатор

* Капацитет: 60 епруветки

* Производителност: 250 епруветки в час

« Обратно