Марвена

Система Atellica COAG 360

Една система за хемостаза. Пет методологии. Безкрайни възможности.

Системата Atellica® COAG 3601е напълно автоматизиран коагулационен анализатор за високо натоварване, който опростява лабораторните операции, обединявайки пет методологии в една платформа, рационализира хемостазата чрез интелигентно управление на реактиви и консумативи, и предоставя безкрайни възможности като първата система, която интегрира LOCI® технологията в специализираното тестване за хемостаза. Всичко това е вградено в една мощна система, изискваща по-ниски общи разходи, така че лабораториите да могат да се фокусират върху постигането на резултати в допълнение към експлоатацията.

  • Рационализирайте работния процес чрез намалена ръчна интервенция, удължено време на работа в отсъствието на оператора и непрекъснато измерване на пробите.
  • Подобрете операциите чрез бърза обработка, превъзходна стабилност на реактивите, проследимост, сервиз и обучение.
  • Опростете лабораторните операции с пет методологии в една платформа, ускорявайки резултатите от тестовете за всички проби.
  • Използвайте гъвкави и мултидисциплинарни възможности за свързване за персонализирана интеграция с решенията за автоматизация на Siemens Healthineers.
  • Автоматизирайте определянето на протромбинов фрагмент F 1 + 2 с бързо изпълнение на анализа - четири пъти по-бързо от текущия протокол за тестване.
  • Намалете грешките, минимизирайте повторното тестване чрез усъвършенствани преданалитични проверки за качество на пробите (PSI ™).

Функции & предимства

Системата Atellica®COAG 3601предлага на специализираните лаборатории за хемостаза с голямо натоварване трансформативен набор от възможности за рационализиране и унифициране на тестването за хемостаза.

Контрол: рационализирайте работния процес чрез намалена ръчна интервенция, удължено време на работа в отсъствието на оператора и непрекъснато измерване на пробите.

* Интелигентно управление на реактиви и консумативи (наистина непрекъснато зареждане, изваждане и наблюдение в реално време).

* Непрекъснат достъп до всички зони за съхранение като кювети, вода, отпадъци, реактиви и бъркалки. Директна инсталация за вода и отпадъци.

* Ежедневна/седмична поддръжка за по-малко от съответно 2/20 минути, записани с натискане на бутон.

* Дефинирана от потребителя автоматизирана рутинна програма за стартиране.

* Автоматизирано рефлексно тестване, повторно разреждане, анализ с многократно разреждане и повторно тестване, използвайки персонализирани (специфични за лабораторията) правила.

Контрол: подобрете операциите чрез бърза обработка, превъзходна стабилност на реактивите и проследимост.

* Хладилната камера и капачките против изпаряване позволяват подобна стабилност на веднъж отворените и поставени в апарата реактиви за много приложения2—спестявайки ви повече от 1.5 часа седмично.3Това намалява разходите за управление на реактивите и максимално увеличава тестовете за флакон.

* Бърза обработка за специални анализи и профили с множество тестове за проба. 24 гъвкави позиции за реакция в детектора и специален LOCI четец позволяват висока производителност за различни тестови профили. Високата производителност при специални тестове от 310 резултата на час4осигурява по-бързи резултати.

* Възможностите за задълбочен одит и архивиране позволяват цялостна проследимост на резултатите, включително съхранение > 5 години.

Простота: опростете лабораторните операции с пет методологии в една платформа, ускорявайки резултатите от тестовете за всички проби.

* Комбинира пет методологии—тестване за съсирване (оптично и оптомеханично), хромогенно, имунологично, тромбоцитна агрегация и имунологичен анализ с висока чувствителност (LOCI)—в една платформа за тестване за хемостаза, ускорявайки резултатите от тестовете за всички проби.

* Използва напълно автоматизирано реакционно разбъркване за оптимеханични тестове за съсирване5и тестване на агрегация5, което позволява произволен достъп за специални параметри.

* Улеснява управлението на пробите с технологията за пробиване на капачки и възможността за обработка на голямо разнообразие от първични и вторични епруветки за проби.

* Интуитивният потребителски интерфейс използва лесна за употреба структура на софтуера.

По-добри резултати: намалете грешките, минимизирайте повторното тестване с надеждни резултати от тестовете.

* Усъвършенствани преданалитични възможности, използващи доказана PSI технология и едновременно сканиране с много дължини на вълната, за точни и надеждни резултати при първото пускане.

* Проверки на обема на пробата в първичната епруветка, усъвършенствани, специфични за анализа проверки за качество на пробите за интерференция от хемолиза, иктер и липемия (HIL).

* Девет предварително дефинирани, специфични за анализа нива на предупреждение за HIL интерференция, използвани за всички приложения на Siemens Healthineers.

* Едновременното сканиране с много дължини на вълната намалява ефекта на интерфериращите вещества върху спектрите на абсорбция, като автоматично избира оптималните дължини на вълната.

По-добри резултати: осигурете безкрайни възможности, фокусирайте се върху услугите с добавена стойност.

* Първата система за хемостаза, която интегрира LOCI технологията и автоматизира определянето на протромбинов фрагмент F1 + 2 в ежедневна процедура с бързо изпълнение на анализа от по-малко от 15 минути, четири пъти по-бързо от текущия протокол за тестване.

* STAT резултати за по-малко от 8 минути, което позволява бърза и ефективна обработка на спешни проби.

* Спечелете време, за да преместите фокуса в лабораторията от работните задачи към интерпретация на резултатите, подобрени клинични резултати.

« Обратно