Марвена

Система Atellica NEPH 630

Интелигентно, просто и сигурно тестване на протеини

Системата Atellica®NEPH 6301е специален нефелометричен анализатор за средно натоварване, който опростява лабораторните операции при специализирано тестване на протеини. Системата предлага най-широкото меню от протеинови тестове за оценка на урина, ликвор, плазма и серум, което позволява подобрено количествено определяне при някои здравословни състояния. С иновативни анализи, включително FLC, CDT и BTP, системата поддържа оценка и мониторинг на сърдечносъдов риск, бъбречни заболявания, неврологични смущения, хранителен статус и други заболявания.

 • Разширете възможностите си за тестване с най-широкото меню от протеинови тестове за множество типове проби
 • Намалете до минимум времето за ръчен труд, за да може лабораторният персонал да се съсредоточи върху по-важни задължения
 • Рационализирайте работния процес във Вашата лаборатория с високо интелигентен софтуер и IT връзка
 • Осигурете точни и сигурни резултати със защита срещу антиген излишък
 • Спестете време и намалете отпадъците с непрекъснат достъп и интелигентна технология
 • Дайте възможност на клиницистите да подобрят резултатите за пациентите

Функции & предимства

Разширете възможностите си за тестване с най-обширното меню от протеинови тестове за множество типове проби

 • Най-голямото в индустрията нефелометрично меню от анализи на плазмените протеини с налични повече от 60 протоколи за анализ
 • Иновативни анализи, включително свободни леки вериги (FLC), въглехидратно дефицитен трансферин (CDT) и бета трейс протеин (BTP)
 • Поддържа различни болестни състояния, включително оценка на сърдечносъдовия риск, бъбречни заболявания, неврологични смущения, оценка на хранителния статус, оценка на желязото и анемията и други заболявания.


Намалете до минимум времето за ръчен труд, за да може лабораторният персонал да се съсредоточи върху по-важни задължения

 • Гъвкавото използване на различни типове проби в селективен режим позволява удобна работа
 • Съхранението на реактиви и контроли в апарата осигурява денонощна работа, дълга годност след зареждане и минимизирана намеса на оператора
 • Високият капацитет за зареждане на проби позволява обработка на принципа “load-and-go” /зареди и си тръгни/
 • Положителният идентификатор на баркод на епруветките с първични проби минимизира ръчните стъпки и възпрепятства объркването на пробите
 • Автоматичното разреждане и повторното измерване на високи или ниски проби извън обхвата се извършват без намеса на потребителя


Рационализирайте работния процес във Вашата лаборатория с високо интелигентен софтуер и IT връзка

 • Siemens Remote Service идентифицира и диагностицира потенциални хардуерни проблеми, позволявайки бърза техническа намеса и по-бързо разрешаване
 • Интеграцията с Atellica®PM 1.0 Software2опростява управлението на лабораторията чрез обобщени системни данни, сигнали и възможност за дистанционен контрол на системата Atellica NEPH 6302и всички други свързани апарати ― всичко от един екран
 • Системата за управление на данни CentraLink® стандартизира протоколите за тестване и управлението на резултатите


Осигурете точни и сигурни резултати

 • Доказаната нефелометрична технология предлага висока прецизност и възпроизводимост
 • Усъвършенстваните предшестващи реакцията протоколи за антиген излишък осигуряват по-точни резултати и по-малко повторения
 • Широкият първоначален обхват на измерване намалява необходимостта от повторно тестване
 • Системата открива нивата на пробите и реактивите преди обработката, за да гарантира точност на резултатите
 • Графичното показване на кинетичните криви позволява допълнителна информация и усъвършенствано отстраняване на неизправности
 • Модерният софтуер осигурява високо ниво на киберсигурност


Спестете време и намалете отпадъците с непрекъснат достъп и интелигентна технология

 • Гъвкавите разреждания и автоматичното повторно тестване често могат да се извършват без повторен достъп до първичната проба
 • Бърза средна производителност от приблизително 65 теста/час в зависимост от сместа за анализ. Номинално:100 теста/час
 • Усъвършенстваното разреждане на проби Ви позволява бързо да добавяте тестове или да тествате отново проби
 • Пробите и реактивите могат да се зареждат и презареждат непрекъснато без прекъсване на анализа


Дайте възможност на клиницистите да подобрят резултатите за пациентите

 • Софтуерът за оценка PROTIS®Assessment Software3консолидира резултатите от пациентските тестове в един прост доклад с интерпретиране на резултатите въз основа на алгоритъм, за да подпомогне лекарите при вземането на клинични решения
 • Последователността между партидите гарантира съгласуваност на резултатите, предоставяйки на лекарите надеждна информация за развитието на заболяването

« Обратно