Марвена

VersaCell X3

VersaCell X3 е роботизирано решение за свързване на до 3 апарата, осигурявайки оптималната комбинация от биохимични и имунологични анализи за постигане на Вашите цели.

Използва роботика с диманично STAT управление, за да осигури оптимална комбинация от биохимични и имунологични анализи само с едно докосване. Това дава възможност на лабораториите да отговорят на променящите се нужди с ловкост и гъвкавост, да оптимизират и разширят възможностите на работния процес.

Системите VersaCell X3 сортират пробите автоматично без добавяне на допълнително оборудване. Роботизирана ръка ги разпределя до свързаните анализатори според приоритета и характера на пробата. Ако някой от свързаните апарати не е в готовност, пробата автоматично се прехвърля на друг.

Отговорете на променящите се нужди с гъвкавост

  • Директен анализ от първични епруветки
  • Интегрирано проследяване на проби и архивиране на данни
  • Централизация на сортиране, анализ, калибрации, качествен контрол и преглед на резултати
  • Едновременно зареждане на 208 проби, 8 позиции за приоритизирано STAT тестване и 4х50 позиции за рутинни проби
  • Голямо разнообразие от възможности за свързани анализатори

Възможност за свързване на следните анализатори

  • Биохимичен анализатор ADVIA 1800
  • Имунологични анализатори ADVIA Centaur XP и ADVIA Centaur XPT
  • Имунологичен анализатор IMMULITE 2000XPi
  • Интегрирани системи Dimension

« Обратно