Марвена

ADVIA 560 и 560 AL

Хематологичният анализатор ADVIA 560 e компактна система, предлагаща бърз и висококачествен анализ на пълна кръвна картина във всякакви лабораторни условия. Може да се използва, както като основен апарат в лаборатории с ниско натоварване, така и като допълнителен в по-големите. С възможността за добавяне на модул за автоматично зареждане ADVIA 560 AL успешно се адаптира към ежедневно променящите се изисквания и нужди на всяка лаборатория.

Системата измерва 26 параметъра, като използва оптичен анализ на лазерен принцип, за да осигури 5-диференциално броене на бели кръвни клетки. Характеризира се с производителност от 60 проби на час и аспирационен обем за обработка от едва 110 µL. Ръчната аспирация е възможна от затворена и отворена епруветка.

Интуитивни хардуерни и софтуерни функции

  • Лесен за работа цветен сензорен екран с интуитивен софтуер
  • Избор между ръчни и автоматични калибрационни процедури
  • Функция за пробиване на капачки
  • Вграден баркод четец за положителна идентификация на пробата
  • Многоезичен потребителски интерфейс
  • Представяне на информацията с две скатерграми и две хистограми на резултат

ADVIA 560 AL - една истинска “walk-away” система

Модулът за автоматично зареждане на проби може просто да бъде включен отстрани на системата и да улесни и автоматизира работния процес. Модулът има капацитет от 100 първични епруветки – 10 статива по 10 проби, както и възможност за използване на различни размери епруветки.

« Обратно