Марвена

Система Prismaflex

Система Prismaflex за отделенията за интензивни грижи

Иновативната система Prismaflex е предназначена да подпомага възстановяването на критично болни пациенти с остра бъбречна недостатъчност (ОБН).

Гъвкавата система отговаря на изискванията на множество терапии с гъвкава платформа, която може да бъде персонализирана според специфичните нужди на пациентите.

Тъй като няма двама еднакви пациенти, тя също така позволява индивидуални грижи за пациентите. За разлика от интермитентната хемодиализа (IHD) или бавната нискоефективна диализа (SLED), контролният модул Prismaflex е проектиран да осигурява непрекъсната 24-часова бъбречна заместителна терапия (CRRT) за:

  • Метаболитен контрол
  • Отстраняване на флуиди
  • Киселинно/основен контрол
  • Електролитен баланс

Когато времето е ценно, Prismaflex може също да помогне, като предостави автоматични корекции и незабавна визуална обратна връзка за лечението. С тази система можете да прекарате времето си в осигуряване на оптимални грижи, като се фокусирате върху пациента, а не върху оборудването.

Характеристики на продукта

Една платформа, множество терапии

Системата Prismaflex предоставя всички терапевтични методи на CRRT и терапевтичен плазмен обмен (TPE) без допълнително оборудване, включително:

CVVHDF – Непрекъсната вено-венозна хемодиафилтрация

CVVHD – Непрекъсната вено-венозна хемодиализа CVVH – Непрекъсната вено-венозна хемофилтрация

SCUF – Бавна непрекъсната ултрафилтрация

TPE - Терапевтичен плазмен обмен

С фокус върху безопасността

Флуидните алгоритми на системата Prismaflex помагат за балансиране на химията на пациента чрез отстраняване на флуиди за оптимално доставяне на терапията. По всяко време клиницистите могат да наблюдават колко терапия получава пациентът в рамките на 7 ml флуидна точност.

Интегрирана връзка с Електронните медицински досиета (EMR)

Връзката с Електронните медицински досиета (EMR) на системата Prismaflex допринася за подобряване на работата на клиницистите, като спомага редуцирането на ръчната документация. Системата Prismaflex се интегрира удобно с повечето болнични EMR системи, директно или чрез трета страна; елиминира ръчното записване и прехвърляне на данни за лечението; и позволява изтегляне на данни за лечението.

Информация за предназначението

Системата Prismaflex трябва да бъде ограничена до пациенти с телесно тегло над 20 кг (44 lb). Системата Prismaflex е предназначена за:

Непрекъснати терапии – CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF Плазмени терапии – TPE

« Обратно