Марвена

ADVIA Centaur XPT

Системите ADVIA Centaur са високо продуктивни имунологични апарати, с които можете да задоволите нарастващите изисквания на Вашата лаборатория.

Вижте повече

ADVIA Centaur XP

ADVIA Centaur XP е напълно автоматичен имунологичен анализатор, който позволява да сте в крак и с най-пиковите натоварвания.

Вижте повече

ADVIA Centaur CP

Имунологичната система ADVIA Centaur CP предлага скорост и ефективност, без това да влияе на качеството. Хемилуминесцентната технология с акридинов естер осигурява превъзходна чувствителност и специфичност на анализите!

Вижте повече

IMMULITE 2000 XPi

Високо надеждната имунологична система притежава широко диагностично меню и производителност от 200 теста на час.

Вижте повече

IMMULITE 1000

Системите IMMULITE имат едно от най-обширните аналитични менюта в областта на имунологията. То обхваща повече от 80 теста, покриващи 16 болестни състояния: анемия, диабет, репродуктивна ендокринология, тиреоидна функция, алергия и други.

Вижте повече