Марвена

ADVIA Centaur CP

Имунологичната система ADVIA Centaur CP предлага скорост и ефективност, без това да влияе на качеството. Хемилуминесцентната технология с акридинов естер осигурява превъзходна чувствителност и специфичност на анализите!

Богатото меню на системата включва тестове за костен метаболизъм, сърдечни маркери, диабет, хепатит, ХИВ/СПИН, имунодепресанти, сепсис, чернодробна фиброза (ELF), онкология, терапевтичен лекарствен мониторинг, инфекциозни болести и серумен HER-2/neu в допълнение на рутинните параметри.

Висока производителност

 • Непрекъснато зареждане на проби, реактиви и консумативи
 • Изключителна бързина в категорията имунологични системи със среден обем - до 180 теста на час
 • Планиране на анализите от системата, започвайки първо с теста, отнемащ най-дълго време, а след това с по-кратките
 • Приоритизиране на тестове и изработване на спешни проби
 • По-малко от 15 минути време за изработване на повечето анализи

Лекота на използване

 • Опростена поддръжка, изискваща минимална намеса на оператора.
 • Винаги достъпно и видимо отделение за проби с капацитет от 84 епруветки
 • Сигнализация за намаляване на реактивите преди да се прекъсне процеса на работа, изтичаща калибрация и други

Сигурност на анализа

 • Връхчетата за еднократна употреба елиминират възможността за пренос на материал и не позволяват на съсиреците да навлязат в системата
 • Освен детекция на съсиреци, системата следи и за мехурчета в пробата и в реактива
 • Технология с акридинов астер – за да получавате правилните резултати от първия път

Позволете на ADVIA Centaur CP да повиши продуктивността на Вашата лаборатория и да отговори на нуждите ѝ по-бързо и по-ефективно.

« Обратно