Марвена

ADVIA Centaur XPT

Системите ADVIA Centaur са високо продуктивни имунологични апарати, с които можете да задоволите нарастващите изисквания на Вашата лаборатория. Чрез предоставяне на по-широко меню, по-кратко време за обработка на STAT проби, можете да направите повече с по-малко ресурси, без да правите компромис с ефективността и продуктивността. ADVIA Centaur CP, ADVIA Centaur XP и ADVIA Centaur XPT работят на принципа на директната хемилуминесценция, което определя тяхната изключителна чувствителност и специфичност.

Предлагайки тези изключителни решения, Siemens Healthineers осигурява всичко, от което имате нужда

 • Кратко време за получаване на резултат за оптимална грижа за пациента
 • Лесна за използване система, зареждане и отстраняване на проби, реактиви и консумативи, без спиране работата на апарата
 • Елиминиране на риска от контаминация чрез използване на еднократни връхчета за проби
 • Минимална поддръжка от страна на оператора
 • Баркод сканираща система за проби и реактиви

ADVIA Centaur XPT is a new-generation system. With its larger screen, simplified software and extended menu, it is superior to its predecessor ADVIA Centaur XP. Improved workflow by daily maintenance automation and elimination of monthly washing procedures.

Този апарат е създаден да посрещне нуждите и на най-натоварената лаборатория

 • Производителност от 240 теста/час
 • Време до първи резултат 18 минути, а всеки следващ през 15 секунди
 • Зареждане на 180 проби
 • Отделно място за зареждане на STAT позиции
 • Едновременно поставяне на 30 реактива в апарата
 • 25 места за допълнителни реактиви
 • Максималко количество кювети в апарата – 1000 броя

ADVIA Centaur XPT има възможност за интеграция чрез системите за автоматизация VersaCell и Aptio.

« Обратно