Марвена

IMMULITE 1000

Системите IMMULITE имат едно от най-обширните аналитични менюта в областта на имунологията. То обхваща повече от 80 теста, покриващи 16 болестни състояния: анемия, диабет, репродуктивна ендокринология, тиреоидна функция, алергия и други.

IMMULITE 1000 е лесен за употреба, изключително подходящ за малки и средни лаборатории. Методът на измерване е ензимно усилена хемилуминесценция с висока чувствителност.

В Турбо режим производителността на апарата е 80 теста/час. Времето до първи резултат е 15 минути.

Гъвкавите решения, които предлага IMMULITE 1000, могат да подобрят ефективността на всяка лаборатория чрез

  • производителност в нормален режим от 120 теста/час
  • възможност за поставяне на 12 реактива
  • непрекъснато зареждане на пациентски проби
  • дневна поддръжка в рамките на 5 минути

Надеждността на тази система е доказана във времето с хиляди инсталирани апарати в целия свят. Със своя съвременен и лесен за употреба софтуер, висока производителност и сигурност, IMMULITE 1000 ще обезпечи всички предизвикателства, пред които се изправя Вашата лаборатория.

« Обратно