Марвена

Rapid Point 500

Кръвно-газовият анализатор RapidPoint 500 е разработен, за да отговори на всички предизвикателства, пред които се изправяте. Със своите бързина, точност и липса на поддръжка, RapidPoint 500 Ви позволява да прекарате повече време в грижа за пациента, отколкото до апарата.

Системата позволява да изследвате кръвни газове, електролити, метаболити, CO - оксиметрия и неонатален тотален билирубин от една проба в три лесни стъпки – сканиране, въвеждане и анализиране, с време до резултат от 60 секунди!

RapidPoint 500 използва различни типове проби – пълна кръв (артериална и венозна), плеврална течност и диализат.

Лекота на работа благодарение на

  • автоматизирана аспирация от спринцовки и капилярни тръбички, без необходимост от адаптери
  • една касета, доставяща всички необходими реактиви
  • напълно автоматични калибрация и качествен контрол
  • персонализирани панели от тестове, според Вашите специфични нужди
  • без рутинна поддръжка
  • видео уроци, улесняващи обучението и работата със системата

Управление на данни и контрол на системата

  • Поддържа безжичен трансфер на данни
  • Безпроблемна интеграция в болнични и лабораторни системи
  • Разширени функции за контрол и свързване чрез RAPIDCom Data Management System

Със своя лесен за употреба, напълно основаващ се на работата с касети дизайн, който изисква минимална намеса на оператора, тази система отговаря на предизвикателствата, предоставя качествени лабораторни резултати, където и когато са нужни.

« Обратно