Марвена

Versant HCV Genotype 2.0 LiPA

Златният стандарт за определяна на генотипа на Хепатит С е тестът на Siemens – Versant HCV genotype 2.0 LiPA. Това е анализ с линейна сонда за ин витро диагностична употреба

Вижте повече

Versant kPCR

Молекулярната система Versant kPCR е автоматизирано решение, базирано на стандартизиран метод за екстракция на нуклеинови киселини и качествено определяне на инфекциозни заболявания.

Вижте повече