Марвена

Versant HCV Genotype 2.0 LiPA

Златният стандарт за определянe на генотипа на Хепатит С е тестът на Siemens Healthineers Versant HCV Genotype 2.0 LiPA. Това е анализ с линейна сонда за ин витро диагностична употреба, който идентифицира генотипове 1 до 6 и 15 подтипa, включително 1a спрямо 1b и подтипове 6 (c-l), в човешки серумни или EDTA плазмени проби. Продуктът е предназначен за употреба като помощно средство при избор на тип и продължителност на лечение за хора, разглеждани за антивируснa терапия, за които е известно, че са положителни за HCV.

Надеждност

  • Златен стандарт за определяне на HCV генотип
  • Доказана LiPA технология с обратна хибридизация
  • Валидиран с NS5B секвениране

Ефективност

  • Пълна интеграция от изолация до автоматизирана интерпретация
  • Идентификация на повече от 15 подтипа
  • Анализ на 5' UTR и кор региони
  • Точно разграничаване на подтипове 1а спрямо 1b
  • Автоматизация на анализа с Versant kPCR, Auto-LiPA 48 и AutoBlot 3000H

Тестът VERSANT HCV Genotype 2.0 (LiPA) не е предназначен да се използва като скрининг тест за HCV или като диагностичен тест за потвърждаване наличието на HCV.

« Обратно