Марвена

Системи BN

Количественото определяне на протеини има широко приложение при изследването на различни болестни състояния. Технологията, която ги изследва, трябва да отговаря на все по-високи стандарти, за да ги измери точно в широк диапазон от концентрации в различни телесни течности. Siemens Healthineers са ангажирани с тази стандартизация и с развиването на нови, иновативни тестове.

Платформите, на които могат да бъдат изследвани протеини, са системите BN II и BN ProSpec. Те са компактни апарати, които предлагат аналитично меню от рутинни и специални тестове за различни заболявания – бъбречни, сърдечна болест, анемия и други. Тези напълно автоматизирани системи осигуряват ефективен работен процес благодарение на възможността за оставяне на реактивите и контролите в апарата. Предимствата в автоматизацията и постаналитичната информационна технология, като софтуера Protis, осигуряват допълнително нови възможности за тестването на плазмени протеини, които могат да посрещнат нуждите на всяка лаборатория.

BN II и BN ProSpec използват доказаната нефелометрична технология на Siemens Healthineers за определяне на голям брой показатели

  • Mалък обем проба и реактив
  • Баркод идентификация на първични епруветки, стандарти, контроли и реактиви
  • Непрекъснато зареждане на проби
  • Различни видове проби – серум, плазма, урина или ликвор
  • Приоритизиране на STAT проби
  • Лесни процедури за калибрация и контрол
  • Възможност за зареждане на три партиди от един и същ реактив

Разликите в двете системи са в обема работа, който могат да извършват:

Система Bn ProSpec

Система BN II

Производителност

65 теста/час

130 теста/част

Зареждане на проби

45 броя

100 броя

Капацитет за реактиви

15 броя

35 броя

Кювети

за еднократна употреба

за многократна упореба

Богато меню, включващо иновативни тестове, като

  • N Latex FLC kappa и N Latex FLC lambda – за тестване на пациенти с моноклонални гамапатии
  • N Latex BTP – бърз и точен метод за откриване на ликвор и оценка на бъбречна функция
  • N Latex CDT – високо специфичен метод за откриване на злоупотреба с алкохол

Всички тестове дават точни резултати и осигуряват информация за моментното състояние на болестта, което дава възможност за по-добра грижа към пациента.

« Обратно