Марвена

Rapid Point 500

Кръвно-газовият анализатор RapidPoint 500 е разработен, за да отговори на всички предизвикателства, пред които се изправяте. Със своите бързина, точност и липса на поддръжка RapidPoint 500 Ви позволява да прекарате повече време в грижа за пациента, отколкото до апарата.

Вижте повече

RapidChem 744/754

Решението на Siemens Healthineers за анализ на електролити и литий в натоварени лаборатории и болници.

Вижте повече

DCA Vantage

DCA Vantage е анализатор за измерване нивата на HbA1c, гарантиращ точни и сигурни резултати. Прави тестването за диабет бързо и лесно, и спомага вземането на клинично важни решения.

Вижте повече

Xprecia Stride

Компактен и точен, осигуряващ надеждни резултати всеки път при PT/INR тестване за орални антикоагуланти.

Вижте повече

CLINITEK Status+

CLINITEК Status+ е най-новият член на семейството CLINITEК, най-широко използваните системи за уринен анализ в целия свят.

Вижте повече