Марвена

CLINITEK Advantus

Анализаторът CLINITEK Advantus отговаря на непрекъснато растящите нужди от по-висока продуктивност и качество. Комбинацията от доказаната производителност на анализатора и патентованата технология на тест лентите осигурява надеждност, на която можете да се доверите!

Автоматичната идентификация на тест лентите, както и проверката за излагане на влажност, представляват гаранция за качество и предотвратяват докладването на грешни резултати.

Автоматично отчитане на тест ленти Multistix®

 • Левкоцити
 • Нитрити
 • Протеин
 • Кръв
 • Глюкоза
 • Кетони
 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • pH
 • Специфично тегло
 • Креатинин
 • Съотношение протеин-креатинин

Функции и предимства

 • Интуитивен, цветен сензорен екран
 • Консолидиране на микроскопски резултати в един запис
 • Анализ на 500 ленти на час
 • Автоматична калибрация с всяка тест лента
 • Индикация за интерференции
 • Ускорено въвеждане на данни
 • Улеснени функции за изтегляне на данни

Лентите Multistix® са най-надеждният тест за откриване на широк диапазон от състояния, от инфекции на уринарния тракт до диабет и бъбречни нарушения. Комбинацията им с CLINITEК Advantus гарантира бързина и качество на получените резултати.

« Обратно